Zonnepanelen ja of nee

Stroomtekorten en groepsaankopen is al wat de klok slaagt. In de loop van de zomer was er de mogelijkheid om in te stappen in de groepsaankoop zonnepanelen van provincie Antwerpen.
Ook wij deden dit en kregen een voorstel. Ideaal om eens verder de markt van zonnepanelen te verkennen. We hebben twee vragen graag beantwoord. “Zonnepanelen ja of nee” verder lezen

Bouw van passiefhuis bespaart tot 16 ton CO2

Volgens een persbericht van mijn werkgever, de provincie Antwerpen, blijkt dat bewust bouwen zorgt voor een stevige besparing in CO2-uitstoot. Zo heeft het centrum voor duurzaam bouwen, kamp C, dankzij hun adviezen gezorgd voor 8.000 ton minder CO2 uitstoot.

Een gemiddelde besparing is 4 ton per jaar (8000 ton tegenover 2000 adviezen). Maar als je weet dat het verbruik van een passiefhuis maar 25% is van een standaard woning… Dan kom je dus al snel aan 16 ton voor een passiefhuis.
De berekeningen van passiefhuisplatform zijn echter minder optimistisch en hebben het over 5,6 ton besparing voor een passiefhuis.

Het persbericht van 26 februari 2013:

Bouwadvies spaart 8000 ton CO2 uit
Als (ver)bouwer kan je in elke Vlaamse provincie sinds enkele jaren terecht bij een steunpunt voor duurzaam wonen en bouwen. Voor de provincie Antwerpen kan je hiervoor terecht bij Kamp C in Westerlo. Deze steunpunten verstrekken professioneel advies op maat  over onder andere energie, materialen, mobiliteit en levenslang wonen.  Een initiatief dat erg gesmaakt wordt, zo blijkt uit een recente enquête. 92 % van de mensen die een bouwadvies gevolgd hebben, zou het onmiddellijk aanraden aan familie en vrienden. Deze adviezen leveren ook een rechtstreekse bijdrage aan de reductie van de CO2 uitstoot in Vlaanderen. Particuliere bouwheren die het advies in de praktijk uitvoeren, zorgen in 1 jaar tijd voor een reductie van de C02 uitstoot met 8000 ton. Die hoeveelheid CO2 uitstoot kan je vergelijken met  pakweg 35 000 000 gereden  autokilometers.
   
Advies
De steunpunten zijn een initiatief van de Vlaamse overheid en de vijf provincies. In 2012 leverden ze samen bijna 2000 adviezen af. In 75% van de gevallen gaat het om renovaties, waarbij in de eerste plaats energiebesparende maatregelen aan bod komen, zoals hoe best te isoleren, welk verwarmingssysteem te kiezen, wat met ventilatie, enzovoort. Op de tweede plaats zijn de adviesvragers geïnteresseerd in een duurzaam materiaalgebruik. Ook thema’s zoals levenslang wonen en subsidies komen tijdens een adviessessie geregeld op tafel.

Motieven
Opvallend is dat de meeste mensen bouwadvies vragen om ecologische redenen en omdat ze een beter comfort wensen. Financiële motieven zijn van minder belang. “Wie advies vraagt, wil het vooral goed doen en geen fouten maken”, luidt de conclusie bij de adviseurs van de vijf steunpunten, “daarom dat ze onze adviezen zo appreciëren. In een moeilijk proces als het bouwproces hebben mensen graag een klankbord ”. De bouwadviezen kunnen nochtans ook een forse winst opleveren: het uitvoeren van alle afgeleverde adviezen zorgt al snel een besparing van 2,8 miljoen euro op de totale energiefactuur van de 2000 geadviseerde gezinnen.

Nieuwe brochure
Ondanks de positieve reacties en potentiële winsten is  het advies nog niet voldoende gekend bij het grote publiek, merken de adviseurs van de vijf steunpunten. Hierdoor vinden heel wat bouwheren de steunpunten te laat en worden kansen gemist. Best is om zo vroeg mogelijk in het (ver)bouwproces een afspraak te maken, voor dat de plannen definitief zijn. Want hoe vlugger je kiest voor duurzaam bouwen, hoe beter het eindresultaat zal zijn. Verkeerde beslissingen gaan jaren mee, tot zelfs de gehele levensduur van de woning. “Om het advies beter bekend te maken en bouwers en verbouwers goed voor te bereiden, werd eind 2012 een nieuwe brochure gepubliceerd met als titel ‘Slim bouwen, Levenslang comfort. Gids voor duurzaam wonen en bouwen’.” verduidelijkt provinciaal  gedeputeerde Peter Bellens. “De Gids helpt u doorheen het bouwproces om de juiste keuzes te maken en geeft onder meer  tips op vlak van het ontwerp, de energieprestatie van uw woning, efficiënt watergebruik, de keuze van materialen, veiligheid, enzovoort.” De brochure kan je hier downloaden.

Met de steunpunten wil Vlaanderen de ambitie van Vlaanderen in Actie (ViA) versnellen om  uit te groeien tot  een groen en dynamisch stedengewest.

Praktische info
De brochure  ‘Slim bouwen, levenslang comfort. Gids voor duurzaam wonen en bouwen’ is te verkrijgen via de steunpunten of via http://do.vlaanderen.be/wonenenbouwen.

De steunpunten doen meer dan bouwadvies geven. Zij zijn in de eerste plaats een netwerk die alle lokale partners rond duurzaam wonen en bouwen rond zich verzamelen in een netwerk. Ze  voorzien ook infosessies en workshops, geven gerichte vormingen of organiseren tentoonstellingen om duurzaam bouwen en wonen te promoten. De steunpunten richten zich ook niet alleen tot de particuliere bouwer. Ook lokale besturen, professionelen uit de bouwsector, onderwijsinstellingen, sociale woonactoren, of andere organisaties kunnen bij een steunpunt terecht voor informatie en advies.